Základní služby

V čele našich služeb stojí strategické poradenství. Strategické poradenství je pro nás proces, v jehož rámci jsme schopni poskytnout podporu a rady, nastavit jasnou a funkční strategii a to především v oblastech: obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, patentování, licencování, lidských zdrojů, networkingu. Všechny tyto oblasti považujeme pro vaše začínající podnikání za klíčové, ale mnohdy také neznámé. Proto jsme připraveni pomoci každému začínajícímu podnikateli a optimalizovat tak jeho podnikání. Každé firmě nabízíme vlastního konzultanta, který se bude věnovat všem popsaným oblastem a společně s vámi bude hledat funkční řešení jednotlivých problémů.


Strategické poradenství

Poskytujeme efektivní a hlavně účinná řešení v oblasti restrukturalizace obchodních společností či jiných organizací. RH Consulting nabízí spojení manažerského, finančního a právního přístupu. Všechny tyto aspekty nám umožňují včas eliminovat možná rizika, která by mohla v souvislosti s restrukturalizací nastat.

  1. Analýza stavu podniku + prezentace výsledků a návrhu dalšího postupu
  2. Akceptace návrhu postupu a jeho doplnění o cíle zadavatele
  3. Dosazení krizového/restrukturalizačního managementu (interim management)
  4. Zavedení kontrolních mechanizmů restrukturalizace
  5. Implementace a realizace zvolených opatření restrukturalizace
  6. Ukončení restrukturalizace + zhodnocení

Interim management

Vaší společnosti můžeme na předem stanovený úkol a dobu propůjčit vysoce kvalifikované manažery. Interim manažer vám nejenom poskytne potřebné rady, ale především pro vaší společnost vytvoř řešení na míru, bude koordinovat jeho implementaci a bude zodpovědný za konečný výsledek. poskytujeme také poradenství v oblasti strukturálního managementu.

Náš tým Vám bude nápomocen:

  1. Při vytváření firemní struktury
  2. Při racionalizaci firemní struktury
  3. Při couchingu zaměstnanců